Vi utfører alt av anleggsarbeid og er spesialister på natursteins-muring og kraftlinjer.

Kontakt oss

Anleggsarbeid

Vi utfører alt innenfor tradisjonelt anleggsarbeid. Herunder, opparbeidelse av tomt til bolig, fritidsbolig og næring, planering og opparbeidelse av uteareal, VA arbeid samt veibygging innenfor privat og kommunal sektor for å nevne noe. Vi har en variert maskinpark og allsidig kompetanse fra våre arbeidere, som igjen gjør oss kompetente til de fleste oppgaver. Ingen jobber for store og ingen jobber for små.

Linjebygging

Vi har spesialisert oss for linjebyggingsoppdrag. Herunder rivning av gamle stolpepunkt, etablering av nye stolpepunkt, samt opparbeidelse av tilkomstveier av midlertidig eller permanent art. Vi kan sammen med vårt søsterselskap i AltiSkog utføre komplette løsninger, med linjerydding, riving og nyetablering av linjer. Vi har også gjennom AltiSkog tilgang til Menzi Muck, som kanskje er det mest anvendelige utstyret til denne type arbeid.

Natursteinsmuring

Natursteinsmuring er et av våre spesialfelt. Her har vi spesialkompetanse, og kan vise til at flere av de store aktørene i landsdelen anvender vår kompetanse på dette. Vi har her dedikerte arbeidere som utfører arbeidet.

Skogsveibygging

Vi utfører alt innenfor graving i skogen. Her blir også vårt samarbeid med AltiSkog sentralt. Vi utfører det meste av graving for- og etter skogsdrift for AltiSkog og har også utført flere skogsveiprosjekter. Vi har intern kompetanse på spørsmål av skogrelatert art og kan utføre alt fra planlegging og prosjektering, til dokumentasjon og gjennomføring. Vi kan også sammen med AltiSkog utføre pakker, der planlegging og gjennomføring av skogsvei og tømmerdrift inngår.

Hvem vi er

Belland Graving AS er et selskap med hovedkontor i Kristiansand som utfører alle typer anleggsoppdrag.

Hovedaktivitet er natursteinsmuring, skogsveibygging og linjebygging, men også andre tradisjonelle anleggsoppdrag utføres.

Belland Graving er søsterselskap til AltiSkog, og utfører det meste av graving for AltiSkog i skogrelaterte oppdrag. Videre utfører vi sammen med AltiSkog komplette løsninger innenfor skogbruk. Herunder; skogsbilveibygging, skogryddingsprosjekt, tradisjonell tømmerdrift etc.

Belland Graving utgjør i dag ca 12 årsverk, og er heleid av ABG AS som videre er eid av Geir Thorsland, Ole Thorsland, Lasse Belland, Fredrik Pedersen og Preben Ramsland.

Historie

Kenneth Belland drev Belland Graving som enkeltpersonforetak frem til 2008, da Belland Graving ble omgjort til AS. Lasse Belland startet da som lærling, og arbeidet som lærling frem til han tok fagbrev i 2010. Selskapet vokste med flere ansatte, og i 2013 overtok Lasse som daglig leder.

Våren 2019 kjøpte AltiSkog AS 100% av aksjene i Belland Graving og Lasse Belland ble medeier i AltiSkog. Dette førte videre til en konsernstruktur, der ABG AS er morselskap og Belland Graving og AltiSkog er søsterselskap.